1. „Pepsi UEFA Čempionų Lygos akcija“ reklaminė akcija yra pirkėjų žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2019 m. birželio 9 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Kita reklama”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 303251263 (toliau – Organizatorius), UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ užsakymu, įmonės kodas: 121958128, adresas: Taikos al. 1, LT-35147 Panevėžys (toliau – Užsakovas).
 2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.
 3. Akcija prasideda 2019 m. balandžio 8 d., baigiasi – 2019 m. birželio 9 d.
  1. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes ir registruotis Akcijoje, prasideda 2019 m. balandžio 8 d. 00.01 val. ir baigiasi 2019 m. birželio 9 d. 23.59 val. Pagal šių Taisyklių 12 punktą prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų lošimuose nedalyvauja.
  2. Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.pepsi.lt
 4. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Pepsi“ produkciją.
 5. Akcijos prekės:
  EAN kodas Prekės pavadinimas
  4750042304821 Pepsi 0,5 l
  4750042304838 Pepsi 1 l
  4750042304845 Pepsi 1,5 l
  4750042000389 Pepsi 2 l
  4750042304869 Pepsi Max 1,5 l

  Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.
 6. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
 7. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3.1 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 8. Prizų fondas, toliau – prizai:
  Prizas Skaičius
  PLAYSTATION žaidimų konsolė su virtualios realybės akiniais 5
  ADIDAS futbolo kamuolys 90
  ADIDAS kuprinė 90
  PEPSI 0,5l x 12 vnt. gėrimų pakuotė 815
 9. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 10. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, UAB „Kita reklama“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
 11. Registracijos į Akciją laikotarpiu, t. y., nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2019 m. birželio 9 d., joje norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bet kurią Akcijos prekę pagal šių Taisyklių 5 punktą bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti Akcijos prekės kamštelį su unikaliu kodu, kuris bus laikomas Akcijos prekių pirkimo liudijimu, ir nuo 2019 m. balandžio 8 d. 00.01 val. iki 2019 m. birželio 9 d. 23:59 val. unikalų kamštelio kodą užregistruoti www.pepsi.lt, užpildant registracijos formą. Lošimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę Taisyklių 16 punkte nurodytomis dienomis. Užregistruotas Akcijos prekės kamštelis su unikaliu kodu dalyvauja tik tos savaitės lošime; įvykus lošimui bei ištraukus ir paskelbus laimėtojus, iki lošimo dienos užregistruoto Akcijos prekės kamštelio registracija panaikinama ir tolesniuose lošimuose nedalyvauja (žr. detaliau Taisyklių 16 p.). Akcijos prekės kamštelį su unikaliu kodu būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.

  Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, unikalus kamštelio kodas, pirkėjo telefono numeris, el. pašto adresas. Registracija www.pepsi.lt yra nemokama.
  Sėkmingai prisiregistravus www.pepsi.lt, monitoriuje pasirodo tai patvirtinantis pranešimas. Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
  1. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 11 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.
 12. Vienas Akcijos dalyvis (vienas telefono numeris) gali registruoti keletą unikalių kodų su skirtingais kodų numeriais, tačiau vieno lošimo metu gali laimėti tik vieną prizą.
 13. Vienas Akcijos dalyvis, įsigijęs naują Akcijos prekę su nauju unikaliu kodu, gali registruoti iš to paties telefono numerio.
 14. Vienas unikalus kodas visos Akcijos metu gali laimėti tik vieną prizą, vieną kodo numerį visos Akcijos metu galima registruoti tik vieną kartą.
 15. Unikalų kodą sudaro 9 (devyni) simboliai, parašyti pakuotės kamštelyje. Svarbu pabrėžti, kad kodas neturi skyrybos ženklų, tiktai 9 (devynis) simbolius (didžiosios PU raidės ir 7 skaitmenys).
 16. Bus vykdomi 9 lošimai kiekvieną savaitę, juose dalyvaus registracijos, gautos vadovaujantis šių Taisyklių 11 punktu:
  • Pirmas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 16 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 8 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 14 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 111 laimėtojų (1 „Sony Playstation“ žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais laimėtojas, 10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Antras laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 23 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 15 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 21 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 110 laimėtojų (10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Trečias laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 30 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 22 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 28 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 111 laimėtojų (1 „Sony Playstation“ žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais laimėtojas, 10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Ketvirtas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 7 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 29 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 5 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 110 laimėtojų (10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Penktas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 14 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2019 m. gegužės 6 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 12 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 111 laimėtojų (1 „Sony Playstation“ žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais laimėtojas, 10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Šeštas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 21 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. gegužės 13 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 19 d 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 110 laimėtojų (10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Septintas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 28 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. gegužės 20 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 26 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 111 laimėtojų (1 „Sony Playstation“ žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais laimėtojas, 10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Aštuntas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. birželio 4 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. gegužės 27 d. 00:00 val. iki 2019 m. birželio 02 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 110 laimėtojų (10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 90 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojų).
  • Devintas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. birželio 11 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gauos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. birželio 3 d. 00:00 val. iki 2019 m. birželio 9 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 116 laimėtojų (1 „Sony Playstation“ žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais laimėtojas, 10 „Adidas“ kamuolių laimėtojų, 10 „Adidas“ kuprinių laimėtojų, 95 „Pepsi“ 0,5L buteliukų (12 vnt.) laimėtojai).
 17. Akcijos dalyvių registracija ir visi lošimai vyksta Organizatoriaus patalpose: UAB „Kita reklama“ J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647. Lošimai vykdomi naudojantis specialiai sukurta formule laimėtojų nustatymui.
 18. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 19. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.pepsi.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

  a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir du mėnesius po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

  b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:

  „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Kita reklama”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647, ir įmonės UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, įmonės kodas: 121958128, adresas: Taikos al. 1, LT-35147 Panevėžys (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.

       Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.pepsi.lt Taisyklių 16 punkte išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.

       Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.

       Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu winLT@kitareklama.lt arba atvykus į Organizatoriaus buveinę.

  c) Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu winLT@kitareklama.lt arba atvykus į Organizatoriaus buveinę, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.

  d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.
 20. Kiekvieno lošimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.pepsi.lt antradieniais iki 23.59 val.
 21. Laimėtojui apie laimėjimą papildomai pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar sms žinute.
 22. Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.pepsi.lt nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. liepos 8 d.
 23. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Kita reklama”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647. Prizai laimėtojams išduodami asmeniškai.
 24. Dėl laimėtų prizų išdavimo Organizatorius lošimo dieną po lošimo su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu.
 25. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę, ir atiduoti Akcijos Organizatoriui kamštelį su laimingu unikaliuoju kodu.

  Prizo laimėtojas gali atsiimti prizą Organizatoriaus atstovybėse Lietuvoje šiais adresais: Vilniuje J. Jasinskio g. 16G, Kaune Savanorių pr. 263a, Klaipėdoje Šilutės pl. 21, Šiauliuose Metalistų g. 8, Panevėžyje Stoties g. 42. Atsiėmimo laikas – darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. arba pagal susitarimą su skambinusiu asmeniu.

  a. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 25 punkte nurodytų dokumentų ir kamštelio su unikaliu kodu arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.

  b. Jei Akcijoje registruotas ir lošime laimėjęs unikalus kamštelio kodo numeris nėra identiškas su atsiimant prizą pateiktu unikaliu kamštelio kodo numeriu (t. y., tiksliai nesutampa simbolių derinys ir seka, kamštelio kode nėra tų pačių simbolių, prie jų pridėti papildomi simboliai arba kai kurie simboliai pakeisti panašiais) ir Akcijos Organizatoriui kyla įtarimas dėl bandymo sukčiauti, Akcijos Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti.
 26. Jei prizo – PLAYSTATION žaidimų konsolės su virtualios realybės akiniais – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę), ir atidavus kamštelį su laimingu unikaliuoju kodu Akcijos Organizatoriui.
 27. Prizus laimėtojai gali pasiimti iki 2019 m. liepos 8 d., 18:00 val. Po 2019 m. liepos 8 d., 18:00 val., prizai neišduodami.
 28. Jeigu Prizų laimėtojai prizų nepasiima iki 2019 m. liepos 8 d., 18:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe.
 29. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
 30. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
 31. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
 32. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, transporto, prizo pristatymo arba telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Užsakovas.
 33. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.
 34. Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
 35. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
 36. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.pepsi.lt.
 37. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ adresu Didlaukio g. 69 B, LT-08300 Vilnius iki 2019 m. liepos 8 d. su nuoroda „Pepsi UEFA Čempionų Lygos akcija“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
 38. Po 2019 m. liepos 8 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
 39. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
 40. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
 41. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
 42. Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.pepsi.lt, skambindami telefonu +370 616 91101 (darbo dienomis ir darbo valandomis 8:00 – 17:00) arba rašydami winLT@kitareklama.lt.
PEPSI
UCL
2019

#fortheloveofit#fortheloveofit

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką "Sutinku" arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo ir slapukų politika.